VinNytt.se

 Besök sydafrikas vingårdar


VinNytt.se

TILL STARTSIDAN

Vinandelar
Vinauktioner
Vinbloggar
Vinbutiker www
Vincommunities
Vininvestering
Vingårdar & Resor

Vin & Foto
Vin & Mat
Vin & Restaurang

Vindruvor blåa
Vindruvor gröna

Vindoft & Smak
Vinetiketter
Vinflaskor
Vinforum
Vinhistoria
Vinklassificering
Vinklubbar
Vinkonsulter
Vinkällare
Vinlagring
Vinlexikon
Vinluftning
Vinodling
Vinpris
Vinprovning
Vintemperatur
Vinutbildningar

Vinimportörer
Vinpublikationer

Vinmuseer
Vinmässor
Vintillbehör

Vinbetyg
Vindistrikt

Portvin

Kontakta oss

Annonsera
IT-tjänster
Referenser

Om VinNytt


 

 

 

 

Vinodling
Odla.nu
I världen finns det flera tusen olika sorters druvor, men att odla vindruvor i Sverige var länge få förunnat. Sedan något år finns det däremot sorter som klarar sig ända till zon 5. Trots svårigheterna har det odlats vindruvor i Sverige sedan 1700-talet. I andra delar av världen har det odlats vindruvor i 6000 år.

Sveriges Lantbruksuniversitet
Vinodling 5 poäng.
Kursen behandlar de biologiska förutsättningarna för vinproduktionen med tyngdpunkt på Europa. Grunderna i vinodling behandlas liksom odlingsåtgärdernas inverkan på vintets kvantitet och kvalitet. Projektarbeten som utgår från vinodlingens förutsättningar är viktiga moment. Kursen tar också upp praktiska kvalitetsbedömningar.

Svensk Vinodling
Man har sedan 250 år odlat vindruvor i Sverige. På 1700-talet höll sig varje slott och herrgård med självaktning ett orangeri där det odlades "exotiska frukter". Detta ingick dels i herrgårdens självförsörjning, men affektionsvärdet utgjorde nog den största vinsten: en känsla av kultur och att tillhöra civilisationen även här uppe i norr, men också ett sett att utmärka och synliggöra gården.

Trädgårdsakademin
En kurs på Internet för dig som undrar hur vinet kom i glaset och vill ha en inblick i hur man odlar vin. Vi tar upp arbetsmomenten i vinodlingen, odlingsmetoder och några olika druvsorters växtsätt. Efter den här kursen kommer du att uppskatta vinodlarens arbete och frukterna därav än mer. Och kanske kommer förverkligandet av drömmen om en egen vinodling ett litet steg närmare.

Ekologiskt eller biodynamiskt odlat vin – är det någon skillnad?
VinNytt bad Johan Ahnström på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala att reda ut begreppen mellan ekologisk- och biodynamisk odling.

Biodynamisk odling
Biodynamisk odling är på baserad på antroposofi med Rudolf Steiner som den ledande filosofen.

Den biodynamiska odlingen har sin rot i antroposofins utveckling på 1920-talet i Schweiz och kom i början av 1930-talet till Sverige. Den har varit inspirationskälla för utvecklingen av de Ekologiska Lantbrukarna och KRAV med flera och står även i samarbete med dessa.

Den biodynamiska odlingen bygger på gårdens naturliga förutsättningar med en samverkan mellan jord, växter, djur och odlare där också odlaren tar sitt ansvar för jordens hälsa och utveckling.

Gödsling
Gödslingens uppgift är att aktivera jordens egna krafter. Varje odlingsenhet skall eftersträva självförsörjning av gödselmedel. All gödsel skall prepareras innan den sprids. Stallgödseln och urinen från gårdens husdjur, speciellt från idisslare, samt kompost från växtavfall på gården utgör grunden för gödsling. Tillsammans med dessa gödselslag används de biodynamiska kompostpreparaten för att främja jordens och växternas livsprocesser. Varje kompost och urinbrunn ympas minst en gång med dessa preparat. De sex biodynamiska preparatväxterna är: Brännässla, ekbark, maskros, kamomill, rölleka och valeriana. Preparaten bereds genom olika processer i förhållande till årstidernas växlingar. Genom beredningen får de ett jordliknande utseende, förutom valerianapreparatet som är flytande. De används alltid tillsammans vid preparering av gårdens olika gödselslag.

Ekologisk odling
Ekologisk odling är baserad på en blandning av biodynamisk odling organisk-biologisk odling men är också i en ständig utveckling eftersom regler och mål förändras allt eftersom ny kunskap erhålls.

I den praktiska odlingen är det oftast mycket liten skillnad mellan ekologisk och biodynamisk odling. Man tillför näring på organisk väg stallgödsel, gröngödsel det vill säga oftast gräs, klöver och kompost. Skillnaden ligger i att många biodynamiska brukare använder olika typer av kompostpreparat (se ovan). Ingen av odlingsformerna använder kemiska bekämpningsmedel och båda har ett förhållningssätt till naturen som baseras mer på tillit än kontroll.

I Sverige idag, om jag är rätt informerad, så finns bara KRAV som kontrollorgan för ekologiskt lantbruk. Demeter var tidigare ett kontrollorgan och märke på produkter men det används inte längre på grund av låg anslutning. I världen idag finns en uppsjö av olika märken för ekologiska produkter. Ett märke som blir allt mer vanligt är ett som baseras på EU´s definitioner för ekologiskt lantbruk. Detta märke är den lägsta graden av ekologiskt lantbruk medan andra märken oftast har mer skärpta och/eller specifika krav.

Man kan säga att kontentan är att det är mycket liten skillnad mellan ekologisk- och biodynamisk odling, men att det kan vara stor skillnaden mellan dessa båda och konventionell odling.

Upp

© Copyright 2011
Mårtsbo Konsult & VinNytt AB

John Platters
South African
Wine Guide 2012

Beställ den nu!

Allt du vill veta om
sydafrikanska
viner och vingårdar!
Beställ den här!
199 SEK


Besök Sydamerikaviner!


Besök Wosa!

Allt om syd-afrikanska viner
på svenska


 Besök ChileViner!
chileviner.com

 Allt om chilenska
 viner på svenska


Paulson Rare Wine

Svenske vin-handlaren Jan-Erik Paulsson


Munskänkarna i Spanien

Svensk sajt om golf kombinerat med vinprovning & resor


Munskänkarna

Världens största vinprovarförening


BKWine

Svensk sajt om franska viner


  
Svensk sajt om spanska viner
 Allt om franska viner på svenska
 
Vinglas5 Annons 55
Annons 5